MEMBENAHI AKHLAK

Tidak mudah membimbing diri untuk menjadi pemilik akhlak mulia. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk merubah diri menjadi baik dengan akhlak mulia. Berikut ini beberapa kiat yang ditawarkan ulama untuk menggapai akhlak mulia. Mari kita perhatikan dan amalkan. Semoga dimudahkan.

AoUaqbwLyIXVCfT_ebhr8vdLPqivkO_EgNejbQhJNvTH

Continue reading

Advertisements

Namanya Alquran

Namanya Alquran. Ia adalah kalamullah (firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam melalui perantara malaikat Jibril alaihis salam.

Dia sangat utama untuk dibaca. Bahkan sangat banyak keutamaannya. Sebaik-baik dari kita adalah yang belajar dan mengajarkan Alquran. Siapa yang membaca satu huruf darinya maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dia akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang banyak membacanya. Dan masih banyak keutamaan istimewa yang ia miliki.

quran

Continue reading