MEMBENAHI AKHLAK

Tidak mudah membimbing diri untuk menjadi pemilik akhlak mulia. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk merubah diri menjadi baik dengan akhlak mulia. Berikut ini beberapa kiat yang ditawarkan ulama untuk menggapai akhlak mulia. Mari kita perhatikan dan amalkan. Semoga dimudahkan.

AoUaqbwLyIXVCfT_ebhr8vdLPqivkO_EgNejbQhJNvTH

Continue reading

Advertisements

Kunci-kunci Rizki

“…10 (Sepuluh) KUNCI-KUNCI RIZKI yang dikhabarkan kepada kita oleh Alloh SWT dan Rosul-Nya…:”

1. ISTIGHFAR DAN TAUBAT.

Nabi Nuh AS. berkata kepada kaumnya : “Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Robb-mu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) sungai-sungai”.
(QS. Nuh : 10-12)

2. TAQWA.

Fiman Alloh SWT : “Barang siapa yang bertaqwa kepada Alloh SWT, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”. (QS. Ath-Thalaq : 2-3)

Tahu

Continue reading

Pentingnya Ilmu Agama

Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah berkata:

الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس.

“Manusia lebih membutuhkan ilmu dari pada makan dan minum, sebab makan dan minum dibutuhkan hanya sekali dua kali dalam sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan sebanyak bilangan nafas.” [al-Bahr ar-Raa-iq, Ahmad Farid, hal. 25]

IMG_20151119_080316

Continue reading

Muslim & Tahun Baru

[Bagian 1 dari 3 tulisan]

Kita semakin mendekati penghujung tahun lama dan akan masuk ke awal tahun baru masehi. Pada momen tersebut, manusia di penjuru Indonesia, bahkan di seluruh dunia beramai-ramai merayakannya. Tak ketinggalan juga sebagian besar dari kaum muslimin, baik remaja maupun orang tua.

Sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak berkata dan berbuat melainkan dengan dasar ilmu. Sikap terbaik bagi kita adalah berilmu dahulu baru berkata dan berbuat. Maka itu, sebelum jauh melangkah mengikuti perayaan tahun baru masehi, hendaknya kita mengkaji terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perayaan-perayaan seperti ini. Apakah Islam membolehkannya, atau sebaliknya melarangnya. Sebab, bisa saja seseorang mengerjakan sesuatu yang belum ia ketahui ilmunya, dapat menyebabkan datangnya murka dan siksa Allah ta’ala. Hanya kepada-Nya kita memohon keselamatan di dunia dan akhirat.

terompet

Continue reading

Sebab Terhalangi Mendapatkan Ilmu

Alhamdulillah, hampir setiap hari kita mendapatkan ilmu dan faedah dari berbagai sumber yang tsiqoh. Namun ilmu agama yang kita dapatkan setiap hari tidak akan memberikan manfaat bila tidak diamalkan. Mengamalkan ilmu merupakan sebab manjur untuk mengingat ilmu. Namun bila ilmu tidak diamalkan, ini merupakan sebab hilangnya ilmu. Tidak itu saja, juga merupakan sebab kehinaan di dunia dan akhirat. Hanya kepada Allah kita memohon taufik dan pertolongan.

20151120_145145

Continue reading

Mari Duduk Sesaat Menambah Iman!

Beginilah kehidupan dunia, waktu setiap pekan terus berulang. Oleh karena itu mari kita berusaha manfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Di antara caranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Dengan menghadirinya maka:

– insya Allah mendapatkan pahala berjalan menuju masjid.
– insya Allah keimanan semakin bertambah.
– insya Allah mendapatkan pahala menuntut ilmu secara umum.
– insya Allah mendapatkan keutamaan menuntut ilmu di dalam masjid.
– insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
– insya Allah waktunya pun berkah dan berpahala.
– insya Allah dapat pertukar pikiran dengan teman-teman yang lain.
– dll.

Silakan ajak istri dan anak2 tercinta untuk duduk-duduk sesaat di majelis ilmu untuk menambah keimanan. Semoga dimudahkan dan diringankan langkahnya. aamiin.

===========

JADWAL JUMAT KEEMPAT BULAN DZULHIJJAH

1) Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz (Seputar Mengusap Sepatu dan Kaoskaki)
2) Bulughul Maram (Kitab al-Buyu’)
3) Terjemah Khotbah
4) ADAB ISLAMI (Adab-Adab al-Ukhuwwah)
5) Riyadhush Shalihin (Bab: al-Washiah li an-Nisa’, Hadis No 275)
6) Bahasa Arab (Durus al-Lughoh al-‘Arobiyyah jilid 1)

minggu ke4